Justerat protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2023-05-17

Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-05-17 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-05-17

Paragrafer:

§49-72

Tillkännagivandet publicerades:

2023-05-19

Tillkännagivandet tas bort:

2023-06-10

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Prästgatan 15

Sidan uppdaterad 2023-05-19