Justerat protokoll från Valnämnden 2023-05-23

Protokollet från Valnämnden sammanträde 2023-05-23 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-04-23

Paragrafer:

§§ 8-12

Tillkännagivandet publicerades:

2023-05-25

Tillkännagivandet tas bort:

2023-06-16

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Prästgatan 15

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2023-05-24