Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2023-05-22

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2023-05-22 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2023-05-22

Paragrafer:

§ 63-76

Tillkännagivandet publicerades:

2023-05-26

Tillkännagivandet tas bort:

2023-06-19

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2023-05-26