Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2023-05-25

Protokollet från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde 2023-05-25 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-05-25

Paragrafer:

§§ 37-43

Tillkännagivandet publicerades:

2023-06-01

Tillkännagivandet tas bort:

2023-06-23

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-05-31