Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2023-06-22

Protokollet från Vård- och omsorgsnämnden sammanträde 2023-06-22 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-06-22

Paragrafer:

§§ 44-52

Tillkännagivandet publicerades:

2023-06-23

Tillkännagivandet tas bort:

2023-07-15

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-06-22