Justerat protokoll från revisionsmöte 2023-09-05

Protokollet från revisorernas sammanträde 2023-09-05 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Revisionen

Sammanträdesdatum:

2023-09-05

Paragrafer:

§18-20

Tillkännagivandet publicerades:

2023-09-07

Tillkännagivandet tas bort:

202x-09-29

Protokollet förvaras:

Revisionskontoret

Sidan uppdaterad 2023-09-07