Kommunfullmäktige sammanträder 2023-10-19

Torsdag den 19 oktober klockan 10:00 sammanträder Kommunfullmäktige i Aulan på Österäng.

Tillkännagivande av sammanträde

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum och tid:

2023-10-19, klockan 10:00

Plats:

Aulan, Österäng.

Ingång sker via entrén som vätter mot Österängsparken.

Tid för allmänhetens frågestund:

Ingen allmänhetens frågestund på detta sammanträde

Aktuella handlingar:

Kallelse med ärendelista Kommunfullmäktige 2023-10-19 Word, 86.3 kB.

Kallelse med handlingar finns även att ta del av på kommunens diarium på webben.

Sidan uppdaterad 2023-10-12