Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2023-11-13

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-13 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2023-11-13

Paragrafer:

§§ 325-326

Tillkännagivandet publicerades:

2023-11-13

Tillkännagivandet tas bort:

2023-12-05

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, P-huset, Prästgatan 15

Aktuella handlingar:

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-13 finns att ta del av på kommunens diarium på webben.

Sidan uppdaterad 2023-11-13