Justerat protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2023-11-15

Protokollet från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-11-15 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-11-15

Paragrafer:

§113-125

Tillkännagivandet publicerades:

2023-11-16

Tillkännagivandet tas bort:

2023-12-07

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-11-16