Justerat protokoll från Utvecklingsutskottet 2023-12-04

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklignsutskottet

Sammanträdesdatum:

2023-12-04

Paragrafer:

§ 55

Anslagstid:

2023-12-07 till och med 2023-12-29

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

Sidan uppdaterad 2023-12-07