Justerat protokoll från Finans- och fastighetsutskottet 2024-01-31

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och fastighetsutskottet

Sammanträdesdatum:

2024-01-31

Paragrafer:

§§ 1 - 5

Anslagstid:

2024-02-01 till och med 2024-02-23

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Kommunhuset

Sidan uppdaterad 2024-02-01