Justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 2024-02-05

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdesdatum:

2024-02-05

Paragrafer:

§ 1-6

Anslagstid:

2024-02-05 till och med 2024-02-28

Protokollet förvaras:

Förbundskansliet Östersund

Sidan uppdaterad 2024-02-06