Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2024-02-08

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2024-02-08

Paragrafer:

§ 27

Anslagstid:

2024-02-08 till och med 2024-03-01

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, kommunhuset

Sidan uppdaterad 2024-02-08