Justerat protokoll från miljö- och samhällsnämnden 2024-01-30

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-01-30

Paragrafer:

§ 1-21

Anslagstid:

2024-02-08 till och med 2024-03-01

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

Sidan uppdaterad 2024-02-08