Justerat protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2024-02-09

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum:

2024-02-09

Paragrafer:

§1-6

Anslagstid:

2024-02-09 till och med 2024-03-01

Protokollet förvaras:

Östersunds kommunhus, Rådhusgatan 21

Sidan uppdaterad 2024-02-09