Justerat protokoll från Kommunfullmäktige 2024-03-21

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2024-03-21

Paragrafer:

§§ 28 - 51

Anslagstid:

2024-03-27 till och med 2024-04-18

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2024-03-27