Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2024-03-27

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2024-03-27

Paragrafer:

§ 32-33

Anslagstid:

2024-03-27 till och med 2024-04-18

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

På grund av sekretess publiceras inte protokollet på webben.

Sidan uppdaterad 2024-03-27