Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2024-03-27

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-03-27

Paragrafer:

§§ 15-22

Anslagstid:

2023-03-28 till och med 2024-04-19

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium.

Sidan uppdaterad 2024-03-27