Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2024-03-27

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-03-27

Paragrafer:

§§ 24 -31

Anslagstid:

2024-04-02 till och med 2024-04-24

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Kommunhuset

Sidan uppdaterad 2024-04-02