Justerat protokoll från Jämtlands Räddningstjänstförbund 2024-04--19

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum:

2024-04-19

Paragrafer:

§10-13

Anslagstid:

2024-04-26 till och med 2024-05-20

Protokollet förvaras:

Räddningstjänstens kansli, Östersund

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2024-04-26