Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2024-04-23

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-04-23

Paragrafer:

§§ 32-43

Anslagstid:

2024-04-29 till och med 2024-05-21

Protokollet förvaras:

Kommunhuset, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2024-04-29