Justerat protokoll från Kommunfullmäktige 2024-04-25

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2024-04-25

Paragrafer:

§§ 52–79

Anslagstid:

2024-05-01 till och med 2024-05-23

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Kommunhuset

Sidan uppdaterad 2024-05-01