Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2024-04-29

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-04-29

Paragrafer:

§§ 23-32

Anslagstid:

2024-05-07 till och med 2024-05-22

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

Sidan uppdaterad 2024-05-06