Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2024-05-07

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2024-05-07

Paragrafer:

§§ 108 - 136

Anslagstid:

2024-05-11 till och med 2024-06-02

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Kommunhuset

Sidan uppdaterad 2024-05-11