Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2024-05-30

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarkndsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-05-30

Paragrafer:

§§ 44 - 52

Anslagstid:

2024-05-31 till och med 2024-06-24

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

Sidan uppdaterad 2024-05-31