Justerat protokoll från Valnämnden 2024-05-31

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-05-31

Paragrafer:

§15-19

Anslagstid:

2024-05-31 - 2024-06-22

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2024-05-31