Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2024-05-29

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnd

Sammanträdesdatum:

2024-05-29

Paragrafer:

§ 98-124

Anslagstid:

2024-06-05 till och med 2024-06-27

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

Sidan uppdaterad 2024-06-05