Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2024-06-12

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-06-12

Paragrafer:

§ 42

Anslagstid:

2022-06-13 till och med 2024-07-05

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

Sidan uppdaterad 2024-06-12