Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Östersunds kommun har, enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till kommunens särskilda uppställningsplats.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom en månad tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

WCJ 767

Fabrikat:

VW Golf 1.6

Ursprunglig uppställningsplats:

Södra Torlandsgatan 1-29, Östersund

Fordon hämtas senast:

2024-07-17

Kungörelsen publicerades:

2024-06-17

Kungörelsen tas bort:

2024-07-17

Sidan uppdaterad 2024-06-17