Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2024-06-20

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-06-20

Paragrafer:

§ 125-148

Anslagstid:

2024-06-28 till och med 2024-07-20

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2024-06-28