Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2024-06-25

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-06-25

Paragrafer:

§§ 43-54

Anslagstid:

2024-06-29 till och med 2024-07-21

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på kommunens diarium

På grund av sekretess publiceras inte innehållet alla paragrafer på webben.

Sidan uppdaterad 2024-06-28