Justerat protokoll från Jämtlands Räddningstjänstförbund 2024-07-01

Protokollet från sammanträdet är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Jämtlands Räddningstjänstförbudn

Sammanträdesdatum:

2024-07-01

Paragrafer:

§23-25

Anslagstid:

2024-07-01 till och med 2024-07-22

Protokollet förvaras:

Trygghetens hus

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på förbundets anslagstavla på Trygghetens hus

Sidan uppdaterad 2024-07-01