Diarium och arkiv

En kommun måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar lätt ordnade och enkla att hitta. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Diarium

I Östersunds kommuns diarium hittar du handlingar som är inkomna till, upprättade av eller som har skickats från kommunen. I diariet på webben kan du själv söka efter de ärenden som handläggs i de olika nämnderna. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner, med mera. I diariet hittar du rubrikerna på de allmänna handlingarna och i de flesta fall även själva handlingen (Word-, Excel- eller PDF-fil). Om handlingen inte är publicerad beror det på personuppgifts- eller sekretesslagen.

Östersunds kommuns diarium - KommunOfficelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​Kommunarkivet

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från 1862 och fram till idag. Här hittar du kommunala protokoll, fattigvårdsstyrelsens handlingar, ritningar, betyg, klasslistor och mycket mera - en spännande kommunal historia.

Kommunarkivet

Vilka handlingar är allmänna och vilka är offentliga?

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen samt antingen skickats till eller upprättats där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Tjänstemäns interna arbetsmaterial räknas dock inte som allmänna handlingar. Inte heller handlingar i ärenden som ännu inte är klara och beslutade.

Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga - det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem. Handlingar kan dock sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen och då får inte uppgifterna lämnas ut. Det kan exempelvis vara handlingar som innehåller uppgifter om människors personliga förhållanden, vilket kan komma fram i ärenden som rör skola, förskola och socialtjänst. 

Sidan uppdaterad 2017-12-20