Kartportal

Här i Östersunds kommuns kartportal hittar du olika digitala kartor över Östersunds kommun. Kartorna visas för olika verksamhetsområden.

Östersundskartor

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Biogas- och laddstationer

Här hittar du en karta över biogas- och ladd­stationer i Östersund.

Karta över biogas- och ladd­stationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Detaljplaner

Här hittar du en karta över planerade och beslutade detaljplaner.

Karta över detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Fritidsanläggningar

Här hittar du en karta över kommunens olika fritids­anlägg­ningar.

Karta över fritidsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Förskolor och grundskolor

Här hittar du karta över kommunens förskolor och grundskolor.

Karta över skolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Gång- och cykelvägar

Karta över prioriterade gång- och cykel­vägar samt när de plogades senast.

Karta över gång- och cykelvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Historiska Östersund 1963

Karta där du kan du jämföra flygfoto från 1963 med aktuella flygfoton.

Karta över historiska Östersund 1963länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Lekplatser

Här hittar du en karta över de lekplatser som Östersunds kommun ansvarar för.

Karta över lekplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Offentliga toaletter

Här hittar du de offentliga toaletter som finns i centrala Östersund.

Karta över offentliga toaletterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Parkeringar

Här hittar du karta med parkerings­platser, p-­zoner och p-automater.

Karta över parkeringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Skräpkorgar

Här hittar du en karta över skräpkorgar i Östersund.

Karta över skräpkorgarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Solkartan

Kartan visar genom­snittlig solinstrålning per kvadratmeter takyta under ett år.

Solkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Vattenskyddsområden

Här hittar du en karta över vatten­skydds­områden i Östersunds kommun.

Karta över vattenskyddsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Verksamhetsområde VA

Här hittar du kommunens verksamhets­område för vatten och spillvatten.

Karta över verksamhetsområde VAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Återvinningscentraler

Här hittar du en karta över kommunens återvinningscentraler.

Karta över återvinningscentralerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

3D-stadsmodell

Här hittar du en interaktiv tre­dimen­sionell (3D) stadsmodell av Östersund.

3D-stadsmodell av Östersunds stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du på jakt efter fler kartor och ytterligare kartfunktioner?

I kommunens fullständiga kartttjänst hittar du fler kartor och massor av avancerad kartfunktionalitet.

Östersundskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-05