Budget och ekonomi 2020

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Kommunbidrag

Kommunfullmäktige delar ut 4,1 miljarder kronor till nämnderna i kommunbidrag så de ska kunna bedriva sin verksamhet.

Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunal­ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Så här stort kommunbidrag har varje nämnd 2020 för att bedriva sin verksamhet:
NämndKommunbidrag
Barn- och utbildningsnämnd1 319 100 000 kr
Kommunstyrelsen277 800 000 kr
Jämtlands Gymnasieförbund248 500 000 kr
Kultur- och fritidsnämnd191 800 000 kr
Miljö- och samhällsnämnd51 700 000 kr
Jämtlands Räddningstjänstförbund43 600 000 kr
Social- och arbetsmarknadsnämnd377 700 000 kr
Teknisk nämnd106 500 000 kr
Vård- och omsorgsnämnd1 514 400 000 kr
Överförmyndarnämnd14 100 000 kr


Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I Skattekollenlänk till annan webbplats kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.

Kommunalekonomiska utjämningssystemet (Regeringen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Östersunds kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt (Skatteverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsbudget

Utöver kommunbidraget tillkommer medel för investeringar. Investeringar är engångsutgifter för exempelvis byggnation av förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen räknar med att investera för 2,1 miljarder kronor under åren 2020 till och med 2022.

I dokumentet "Nämndernas investeringsbudgetramar" finns uppgifter på hur stor investeringsbudget som varje nämnd har till sitt förfogande under planeringsperioden.

Nämndernas investeringsbudgetramarPDF