En äldre man åker tillsammans med en ung tjej på en specialbyggd cykel

Mål Trygghet och stöd. I Östersunds kommun får invånarna stöd, vård och omsorg av hög kvalitet och lever själv­ständiga liv. Kommunen arbetar med tidiga insatser för att öka invånarnas trygghet och stärker skyddet för utsatta barn.

Läs mer om målet Trygghet och stöd »