Avgifter och taxor

En del av kommunens tjänster och service är avgiftsbelagda, exempelvis barnomsorgen, renhållningen, vatten och avlopp samt äldreomsorgen. Här har vi samlat länkar till kommunens olika avgifter och taxor.

Barn och utbildning

Bygga, bo och leva

Näringsliv och arbete

Omsorg och hjälp

Sidan uppdaterad 2018-01-10