Kommunkompassen

Kommunkompassen är en frivillig utvärdering som genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett användbart verktyg i kommunens kvalitetsarbete.

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. Kommunkompassen analyserar samspelet mellan:

  • det politiska systemet
  • kommunernas förmedling av tjänster
  • kommunen som arbetsplats
  • utvecklingen av lokalsamhället.

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Verktyget ger kommunen värdefull information om både styrkor och förbättringsområden.

Östersunds kommuns resultat

2005 deltog Östersunds kommun för första gången i Kommunkompassen och fick då höga poäng vilket sporrade oss att fortsätta bedriva ett aktivt utvecklingsarbete. En ny utvärdering gjordes i september 2008. Den visade att vi ytterligare hade förbättrat oss. Den tredje gransk­ningen som genomfördes i december 2010 visade att vi gjort framsteg inom samtliga områden sedan 2008 års mätning. Den senaste mätningen som gjordes hösten 2015 visade på fortsatt goda resultat. Ett arbete med förbättringar pågår bland annat med kommunens styrning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-07