Kvalitetsuppföljning olika verksamheter Vård- och omsorgsförvaltningen 2018

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal olika verksamheter utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I verksamheter som sker i medborgares hem är också hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en del av verksamheten.

Här kan du läsa mer om de verksamheter som har följts upp under 2018 och en sammanfattande beskrivning av verksamhetens kvalitet.


Under nedanstående flik kan du läsa mer om förvaltningens verksamheter och när den senaste uppföljningen genomfördes.

Verksamhetsområden inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-11