Kvalitetsuppföljning olika verksamheter Vård- och omsorgsförvaltningen 2019

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal olika verksamheter utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I verksamheter som sker i medborgares hem är också hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en del av verksamheten.

Under rubrikerna i vänstra kolumnen kan du läsa mer om de verksamheter som har följts upp under 2019 och sammanfattande beskrivningar av dessa verksamheters kvalitet. Under nedanstående flik kan du läsa mer om förvaltningens verksamheter och när den senaste uppföljningen genomfördes.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-16