Daglig verksamhet - kvalitetsuppföljning

Nöjdhet

Ingen information.

Risker och avvikelser

Daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har under mätperioden 2018-12-01 till 2019-11-30 rapporterat 416 LSS-avvikelser. Dessa består av;

 • Brister i utebliven transport, 210 stycken
 • Övrigt, 44 stycken
 • Hot och våld, 47 stycken
 • Brist i trygghet, 41 stycken
 • Brist i utebliven daglig verksamhet, 21 stycken
 • Brist i/utebliven personlig omvårdnad/hygien 18 stycken
 • Brist i mathållning, 15 stycken
 • Självskadebeteende, 14 stycken
 • Brist i utebliven information/kommunikation/samverkan, 12 stycken
 • Brist i/utebliven tillsyn, 5 stycken
 • Brist i bemötande, 2 stycken
 • Tvång- och begränsning, 2 stycken
 • Brist i/uteblivna servicetjänster, 1 stycken

Daglig verksamhet står för den största ökningen av avvikelser totalt i förvaltningen. Under 2019 rapporterades 416 avvikelser mot 161 föregående år. Av dessa 416 avvikelser är 210 på brist i utebliven transport. Avvikelserna handlar om att taxibolaget som kommunen har avtal med, inte uppfyller sin service fullt ut. Till största del berör avvikelserna långa och många väntetider på bokade transporter. Detta orsakar svårigheter för de berörda medborgarna men även för personal.

Kvalitetsgranskning

Ingen information.

Övriga uppföljningar

Ingen information.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-20