Öppna data

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och regioners resurser, volymer och kvalitet. Här hittar du ett urval av dessa nyckeltal som gäller för Östersunds kommun.  

Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande

Begreppet "Öppna data" innebär digital information som är fritt tillgänglig för vidare­utnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, exempelvis SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Här har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada om Östersunds kommun för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas också det API-anrop som används för att hämta datat ur Kolada. 

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Vill du jämföra siffrorna med andra kommuner så finns det färdiga funktioner för detta på www.kolada.se

 
Sidan uppdaterad 2022-08-10