Utmärkelser

Vårt arbete med att göra Östersunds kommun bättre för de som bor här får ofta belöning även på annat sätt. På den här sidan har vi samlat olika utmärkelser som kommunen fått de senaste åren.

Våra utmärkelser

Flaggan för städer och kommuner för alla 2017

Stiftelsen Design for All Found­ation ger - för fjärde året i rad, Östersund utmär­kel­sen "Flag­gan för städer och kommuner för alla".

Kommunalrådet AnnSofie Andersson och landshövdingen Jöran Hägglund håller upp flaggan.

Motivering

Östersund är ett föredöme och föregångare bland Sveriges kommuner när det gäller att använda Design för alla konceptet, för en framgångsrik samhällsplanering som inkluderar alla medborgare och besökare.

Med en investeringsbudget på drygt 290 miljoner för 2016, har vi konstaterat att minst 120 miljoner, det vill säga mer än 43% är satsningar som kommer alla med­borgare tillgodo. Än en gång har Östersund visat att man på ett mycket bra sätt kan omsätta principerna för Design för alla i praktisk handling.

De målmedvetna satsningar som görs från kommunens sida har också en tydlig tillväxtprofil. De satsningar som görs på vinterparasporten och kommunens ambition att bli ett centrum för detta, visar på ett bra sätt hur ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning också blir en attraktiv satsning som kan leda till såväl fler jobbtillfällen som fler besökare.

Vi önskar Östersund lycka till i det fortsatta arbetet!

Mer om Flaggan för städer och kommuner för alla

Bakom utmärkelsen står den internationella stiftelsen Design for All Foundation (Stiftelsen design för alla), baserad i Barcelona. De har tagit initiativet att samla ett nätverk av städer och destinationer runt om i världen som kan bidra med goda exempel och i erfarenhetsutbyte hjälpa varandra att bli ännu bättre på att förbättra livskvalitén för sina medborgare genom att applicera konceptet design för alla.

Dan Hartman och Christina Hedin med blommor och diplom

Svenska Unescopriset 2017

Östersund och Region Jämtland Härjedalen tilldelas priset för sitt arbete i Unesconätverket Creative Cities, som samlar städer där kreativitet är en nyckelfaktor för hållbar utvec­kling.

Motivering

Priset ges för ett uthålligt och omfattande engagemang inom Unesco-nätverket för städer och en höjdpunkt i arbetet var arrangemanget av nätverkets globala årsmöte 2016 med Östersund som värd, kompletterat med konferenser inom forskning och gastronomi. Årsmötet blev en stimulans för hela nätverket genom den upp­fin­nings­rikedom och förankring som mötet visade.

Mer om Svenska Unescopriset

Pristagaren har särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under de senaste året och uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats. Pristagaren ska även ha stärkt och utvecklat samarbetet mellan organisationer och myndigheter i det svenska Unesconätverket, samt spridit information om bredden i Unescos verksamhet.

Östersund och Region Jämtland Härjedalen vinner Svenska Unescopriset 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska Unescopriset till Östersunds kommun och Region Jämtland/Härjedalen

Good Practice 2016

Den internationella stiftelsen Design for All Foundation har utsett Östersunds skidstadions anläggning till ett av 2016 års goda exempel och förebilder inom tillgänglighet i kategorin utrymmen, produkter och tjänster som redan används.

Bild på diplomet för Good Practice

Motivering

Utvecklingen av Östersund Skidstadion har haft en stor positiv inverkan på den regionala industrin där befintliga företag och företag runt skidstadion och Arenabyn bibehålls och växer och nya aktörer och aktiviteter måste garanteras.

Skidstadion är en av de mest tillgängliga vintersportarenorna i världen för träning och evenemang avseende vintersport på längdskidor. För hela projektet har Östersund byggt sin strategiska plan utifrån Design for All.

Investeringar i tillgänglighet: Induktionsslingor i stativ och i mediacenter, till­gäng­lig­hetsmodifieringar i mediecentret, ramp upp till skidspåren, toaletter, värmestuga för personer med speciella behov, handikapplatser ute på läktaren, asfaltering av hela rullskidspåret, arbetat för att skapa särskilda skidspår för sitski, ny service­bygg­nad med hög tillgänglighet (för VM och Paralympiska sport­evene­mang), ny entré till skidstadion.

Mer om Good Practice

Den åttonde upplagan av International Design for All Foundation Good Practices Awards uppmärksammar insatser inom området design för alla. På så sätt hoppas man kunna visa att genomförandet av design för alla och universell design i någon form bidrar till att förbättra livskvaliteten för alla.

På Design for All Foundation (Stiftelsen design för alla) anser man att priserna inte bör delas ut som i en tävling. Från denna års upplaga och framåt kommer därför stiftelsen att hedra alla "goda exempel" som uppfyller kriterierna för spetskompetens, och som har identifierat ett behov eller problem och tillfredsställt användarnas krav och förväntningar.

Varje år väljer en internationell jury fem stycken "Best Practices" som presenteras under International Design for All Foundation Award. Dessa kommer att vara de exempel som sticker ut och som visar vägen framåt. Här var skidstadions an­lägg­ning nominerad till att bli en av de fem vinnarna.

Design for All Foundation är en internationell stiftelse som grundades 2001 och har sitt säte i Barcelona, Spanien.

Östersunds skidstadion en av de mest tillgängliga vintersportarenorna i världenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunalrådet AnnSofie Andersson och landshövdingen Jöran Hägglund håller upp flaggan.

Flaggan för städer och kommuner för alla 2016

Stiftelsen Design for All Foundation ger Östersund utmärkelsen "Flaggan för städer och kommuner för alla" för tredje året i rad.

Motivering

Ett samhälle utan hinder är ett inkluderande samhälle och det gör Östersund till en attraktiv plats att bo och verka i. Detta har Östersunds kommun uttryckt väl i sin strategi ”Ett Östersund för alla”, som antogs under 2015.

Ett av kriterierna för att erhålla utmärkelsen är att minst 2 procent av kommunens investeringar under det aktuella året måste möta kraven på tillgänglighet och användbarhet för alla medborgare. Östersund slog rekord genom att uppnå hela 36 procent. I den utvärdering som legat till grund för att Östersund, som en av två städer i Sverige, tilldelas utmärkelsen har följande investeringar granskats:

  • Sporthallen.
  • Wargentinskolans anslutande korridor till Sporthallen.
  • Förstudien inför ombyggnaden av Storsjöteatern.
  • Ombyggnad av Brunkullans äldreboende.
  • Nybyggnad vid Vallaskolan.
  • Akustikåtgärder och förbättring av belysning i skolor och förskolor.
  • Åtgärder för ökad tillgänglighet i gatumiljön med anpassade övergångsställen, busshållplatser, gångvägar, och fler bänkar längs gångstråk, förbättringar av markunderlag, gångvägar och bänkar på lekplatser, förbättrad gatubelysning med mera.

Mer om Flaggan för städer och kommuner för alla

Bakom utmärkelsen står den internationella stiftelsen Design for All Foundation (Stiftelsen design för alla), baserad i Barcelona. De har tagit initiativet att samla ett nätverk av städer och destinationer runt om i världen som kan bidra med goda exempel och i erfarenhetsutbyte hjälpa varandra att bli ännu bättre på att förbättra livskvalitén för sina medborgare genom att applicera konceptet design för alla.

Östersund vinner för tredje året i radlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Design S 2016

Östersunds kommun får Design S-priset i kategorin Hållbart samhälle. Detta för konceptet Mer [*] Östersund som togs fram för tillväxtprogrammet i Östersunds kommun av åtta designstudenter från hela Sverige.

Bild från Berns salonger med minglande människor och sirlig inredning. I bakgrunden ett stort S

Motivering

Modet att ta in unga designer för att tillsammans processa fram ett visionsarbete visar på ett engagemang utöver det vanliga hos Östersunds kommun. Det ger kommunen en unik position inom innovativ samhällsutveckling. Att använda kraften i designprocessen ger ett medskapande och en kommunikation som når ut och berör.

Mer om Design S

Design S är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse. Design S startade 2006, dessförinnan under namnet Utmärkt Svensk Form mellan 1983-2002.

Premierade Hållbart samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nöjda pristagare bakom en stor vägskylt med vit bakgrund och texten årets nyföretagarkommun 2016

Årets nyföretagar­kommun 2016

Östersunds kommun får utmärkelsen bland annat för stadens omställning från industri- och regementsstad till modern företagsstad med stark tillväxt inom tjänster och handel.

Motivering

Jämtland är till stor del byggt av småföretag. En trend som nu är väl förankrad i residensstaden. Östersund har gjort en fantastisk resa från industri- och regementsstad till det moderna samhället med allt större andel verksamheter inom tjänster och handel. Det här är en viktig utveckling som bidrar till ett mångfacetterat näringsliv där en ort inte står och faller med ett fåtal dominerande arbetsgivare. Eftersom det är i de små företagen de nya jobben skapas är det viktigt att trenden fortsätter och att utvecklingen inte stannar av. Den allt snabbare digitaliseringen skapar goda förutsättningar för mångfald i näringslivet och bidrar samtidigt till en livskraftig kommun.

Mer om Årets nyföretagarkommun

Det är företag Visma tillsammans med NyföretagarCentrum som står bakom priset Årets nyföretagarkommun. Priset består av en vägskylt och 100 000 kronor som delas ut via Vismafonden till olika lokala initiativ eller organisationer under tre års tid.

Östersund är sveriges bästa kommun för nya företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bästa tillväxt 2016

Östersund var den kommun i Jämtlands län som haft störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och gick med vinst under 2016.

Rund logotyp med texten SYNA bästa tillväxt 2016

Mer om Bästa tillväxt

Det är kreditupplysningsföretaget Syna står bakom utmärkelsen Bästa tillväxt. Bästa tillväxt premierar en stabil utveckling i näringslivet, och går till den kommun i varje län som har störst andel växande företag.

Tre värden mäts:

  • Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna.
  • Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
  • Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom resultatet annars blir missvisande.

Vinnarna av Bästa tillväxt 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östersunds kommun får pris för Bästa tillväxt 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Årets amatörkulturkommun 2015

Årets amatörkultur­kommun 2015

Amatörkulturrådets samrådsgrupp korade Östersunds kommun som en klar vinnare till utmärkelsen Årets amatörkulturkommun 2015.

Motivering

Den ideella kultur som bedrivs av föreningar, grupper och eldsjälar ger rika tillfällen till egen kulturupplevelse och kulturutövning. Östersund och Jämtland förknippas gärna med närheten till natur och kultur – och med ett starkt stöd till amatörkulturen har kommunen blivit den plattform där ett levande kulturliv kan utvecklas ännu mer. Särskilt har detta uppmärksammats inom Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Svenska Folkdansringen och Sveriges Körförbund – som alla har varit med och stöttat valet av Östersund till Årets amatörkulturkommun 2015.

Mer om Årets amatörkulturkommun

Det är Ax - Amatörkulturens samrådsgrupp, en röststark arena för ideell kultur som samlar 18 riksförbund nationellt, som står bakom utmärkelsen Årets amatörkulturkommun.

Östersund är vinnare av Årets amatörkulturkommun 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bästa arrangör Trafikantveckan 2014

Efter flera år i toppen vann Östersund priset som bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014. Det i konkurens från över 1000 städer som är med och arrangerar trafikantveckan.

Rund logotyp med text: Östersund bäst i Europa, segrare europeiska trafikantveckan 2014

Mer om Europeiska trafikantveckan

Europeiska trafikantveckan är en årligt återkommande kampanj som syftar till att upplysa om och uppmuntra fler att upptäcka alternativa transportmedel istället för bilen. Östersund har deltagit i kampanjen varje år sedan 2002. Kampanjen, som internationellt kallas European Mobility Week, omfattar ett stort antal länder i Europa.
Från och med 2016 är det Trafikverket som har samordningsansvaret i Sverige för Trafikantveckan, tidigare var det Naturvårdsverket.

Engelska: Östersund wins 2014 European Mobility Week Awardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska trafikantveckan

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-19