Unesco - Creative City of Gastronomy 

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är sedan 2010 utsedd till Creative City of Gastronomy av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN).

Logga Östersund Unesco Creative City of Gastronomy

Östersund är utsedd inom gastronomi och är den enda svenska staden inom gastronominätverket som idag består av 26 städer från hela världen. Utöver gastronomi så kan städer även vara medlem inom andra kulturgenrer som till exempel musik, litteratur och design.

Småskaligt mathantverk

En av anledningarna till att Östersund utnämndes är stadens och regionens målmedvetna arbete inom småskaligt mathantverk samt kopplingen till kultur, gastronomi och turism.

2016 höll det globala nätverket sitt årsmöte i Östersund och över 250 delegater fick bland annat uppleva en gastronomi- och kulturvecka och ta del av en internationell forskningskonferens. Årsmötet blev en succé och vi belönades med Svenska Unescopriset 2017.

Fakta om Unesco Creative Cities Network (UCCN)

 

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

  • Creative Cities Network grundades 2004.
  • 180 städer från 72 länder är just nu medleammar.
  • Städer kan bli invalda i nätverket till sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/folkkonst, design, mediekonst och gastro­nomi.
  • Syftet med nätverket är att utbytet mellan städer och regioner ska skapa en hållbar lokal tillväxt inom till exempel mathantverk. Genom att vara med i det här nätverket så ökar vi till exempel kännedomen om Jämtland Härjedalen som matregion vilket i sin tur bidrar till fler affärsmöjligheter för företagen.
  • Ett annat att syfte med nätverket är att jobba för att uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen.
  • Östersund och Norrköping är de enda svenska städerna som är med i nätverket. Fler städer som är med är bland annat: Bo­logna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires, Krakow och Östersund

 

Läs mer här

 

Här har vi samlat tidigare nyheter som handlar om arbetet i Unesco Creative Cities Network.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-30