Unesco - Creative City of Gastronomy 

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är sedan 2010 utsedd till Creative City of Gastronomy av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN).

Östersund är utsedd inom gastronomi och är den enda svenska staden inom gastronomi­nätverket som idag består av 36 städer från hela världen. Utöver gastronomi så kan städer även vara medlem inom andra kulturgenrer som till exempel musik, litteratur och design.

Småskaligt mathantverk

En av anledningarna till att Östersund utnämndes är stadens och regionens målmedvetna arbete inom småskaligt mathantverk samt kopplingen till kultur, gastronomi och turism.

2016 höll det globala nätverket sitt årsmöte i Östersund och över 250 delegater fick bland annat uppleva en gastronomi- och kulturvecka och ta del av en internationell forsknings­konferens. Årsmötet blev en succé och vi belönades med Svenska Unescopriset 2017.

Logotyp för Creative City of Gastronomy.

Fakta om Unesco Creative Cities Network (UCCN)

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlems­länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/­information.

  • Creative Cities Network grundades 2004.
  • 246 städer är just nu medlemmar.
  • Städer kan bli invalda i nätverket till sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/­folkkonst, design, mediekonst och gastro­nomi.
  • Syftet med nätverket är att utbytet mellan städer och regioner ska skapa en hållbar lokal tillväxt inom till exempel mathantverk. Genom att vara med i det här nätverket så ökar vi till exempel kännedomen om Jämtland Härjedalen som matregion vilket i sin tur bidrar till fler affärsmöjligheter för företagen.
  • Ett annat att syfte med nätverket är att jobba för att uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen.
  • Östersund och Norrköping är de enda svenska städerna som är med i nätverket. Fler städer som är med är bland annat: Bo­logna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires, Krakow och Östersund.

Youth for food

Östersund har tillsammans med fem städer från olika europeiska länder drivit projektet Youth for food. Projektet handlade om att motivera unga att arbeta inom jordbruk, restaurangnäring och matfördelning.

Visa att du är en del av City of Gastronomy

Driver du en butik, restaurang, ett fik eller en kreativ mötesplats med fokus på hållbar utveckling och lokal produktion? Nu kan du visa för dina gäster att du är en del av Östersund City of Gastronomy. Hämta ett klistermärke hos Destination Östersund/Turistbyrån som du kan sätta upp i ditt butiks-/restaurangfönster för att marknadsföra UNESCO-medlemsskapet.

Sidan uppdaterad 2022-10-27