Hur går det? Halvtidsutvärdering

Kommunens tillväxtplan sträcker sig från 2014 till 2020. Det innebär att mer än halva tiden nu har gått. Därför har vi nu gjort en halvtids­utvärdering för att se hur det går med tillväxten i kommunen.

Ja, hur går det då? Jo, fler väljer att flytta till Östersund och inte sedan 70-talet har Östersunds befolkning ökat i samma takt som nu. Vi bygger mer bostäder och fram tills 2025 finns det planer för att bygga upp till 4 000 bostäder i attraktiva lägen. Det går bra för våra företag som skapar skatteintäkter och mer jobb vilket bidrar till vår gemensamma välfärd.

Visste du att…?

 • Inte sedan 70-talet har Östersund ökat med så många invånare som idag
 • Av de som flyttar hit är de flesta mellan 19-35 år
 • 87 procent av de som flyttar till Östersund kommer från andra kommuner
 • 13 procent av de som flyttar till Östersund kommer från ett annat land
 • Cirka 35 procent av de som flyttar till Östersund kommer från andra kommuner i Jämtland
 • Cirka 31 procent av de som flyttar från Östersund flyttar till andra kommuner i Jämtland
 • Det föds fler barn i Östersund än antalet människor som dör
 • Ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12 procent år 2012 till 4,8 procent år 2017
 • Antal gästnätter ökar stadigt för varje år
 • Antalet nya företag som startas har ökat sedan 2013
 • Det finns planer på att bygga upp emot 4 000 bostäder i Östersund fram till år 2025

Vi åker ut på turné för att berätta mer

Under våren 2018 åker vi som jobbar med Tillväxtplanen i Östersunds kommun runt till olika platser för att berätta om varför det är viktigt att kommunen växer. Då presenterar vi även siffror och statistik om hur tillväxten i Östersund ser ut. Ett bra tillfälle att ställa frågor. Vi kommer gärna till skolor, företag, föreningar och evenemang.

Vill du få besök av oss? Hör av dig!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06