Det har skapats mer jobb

Antal jobb har ökat i takt med befolkningsökningen vilket är viktigt. Antal arbetstillfällen har blivit 2 400 fler mellan 2010 och 2016. Många befintliga företag växer och nya jobb skapas samtidigt som fler företag väljer att etablera sin verksamhet i Östersund. Det har också tillkommit en hel del jobb inom statliga myndigheter.

Diagram som visar antal nya företag

Klicka på bilden för att förstora den

Antalet nya företag som startas har ökat sedan 2013. Dock så sjönk antalet från 464 stycken år 2015 till 437 stycken år 2016. Att det finns goda förutsättningar för att starta nya företag i Östersund är viktigt. Därför behövs många aktörer som bästa sätt hjälper nyföretagare att ta idéer vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06