Det kommer mer besökare och turister

Antal gästnätter ökar stadigt för varje år, vilket är ett tecken på att Östersund blir en ännu mer attraktiv plats att besöka.

Diagrammet visar var besökarna mellan åren 2014-2016 kommer från

Klicka på bilden för att förstora den

Antal gästnätter ökar stadigt för varje år, vilket är ett tecken på att Östersund blir en ännu mer attraktiv plats att besöka. Mellan 2013 och 2016 växte antalet gästnätter med över 74 000. Antalet bäddar har ökat under åren, bland annat tack vare etableringen av Hotell Frösö Park.

Besöksnäringen är en viktig näring för Östersund och Jämtland och i Östersund omsätter besöksnäringen cirka 710 miljoner kronor och sysselsätter cirka 1 020 årsverken.

Besökare från Sverige är självfallet vanligast och att våra norska gäster kommer därefter är inte heller någon överraskning. En annan marknad som visat sig vara viktig för oss mellan 2014-2016 är Tyskland.

Källa: Jämtland Härjedalen Turism

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06