Publicerad 2017-06-22

Pressinbjudan: Utveckling av Gustav III:s torg

För ungefär ett år sedan skrev Diös Fastigheter AB och Östersunds kommun tillsammans på en avsiktsförklaring i syfte att utreda en omfattande utveckling av Gustav III:s torg, som i folkmun ofta benämns Busstorget.

Två konsultföretag bjöds in till parallella uppdrag med uppgiften att ge Gustav III:s torg en ny funktion och ny gestaltning. Konsultföretagens uppdrag är att komma med förslag till ett attraktivt och levande kvarter med god och tillgänglig kollektivtrafik genom att skapa nya ytor för bostäder, kultur, mötesplatser och kommersiell verksamhet.

Förslagen presenteras nästa vecka. Media är välkommen att ta del av förslagen i samband med en pressträff i samlingssalen på Östersunds bibliotek, onsdagen den 28 juni klockan 13.15. Närvarar gör representanter från både Diös Fastigheter AB och politiker och tjänstemän från Östersunds kommun.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:

Bengt Gryckdal, Mark- och exploateringschef, Östersunds kommun, Tel. 070-382 14 76

Henrik Lundmark, Fastighetschef, Diös, Tel. 010-470 96 00

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-26

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen