Publicerad 2017-06-28

Arkitektförslag gällande Gustav III:s torg presenterade för kommunen och Diös

I dag presenterade de två arkitektkontor, som fått i uppdrag av Östersunds kommun och Diös att ta fram förslag på hur Gustav III:s torg skulle kunna se ut i framtiden, sina respektive förslag. Det gjordes inför styrgruppen och politikerna i Kommunstyrelsen. Nu påbörjas arbetet med att utvärdera förslagen för fortsatt process kring torgets utveckling.

Det var för ungefär ett år sedan som Diös Fastigheter AB och Östersunds kommun tillsammans skrev på en avsiktsförklaring i syfte att utreda en omfattande utveckling av Gustav III:s torg, som i folkmun ofta benämns Busstorget.

- Östersunds kommun och Diös som fastighetsägare är överens om att torget behöver en ny markanvändning och att det är lämpligt att området planeras i ett sammanhang, säger Bengt Gryckdal, Mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun.

Två arkitektkontor, Krook & Tjäder och Kjellander & Sjöberg, bjöds in till parallella uppdrag med uppgiften att ge Gustav III:s torg en ny funktion och ny gestaltning.

Arkitekternas uppdrag har varit att komma med förslag till ett attraktivt och levande kvarter med god och tillgänglig kollektivtrafik genom att skapa nya ytor för bostäder, kultur, mötesplatser och kommersiell verksamhet utifrån bland annat följande förutsättningar; bibliotek, konsertlokal, foajé, möjlighet att angöra konsertlokal med långtradare, en funktion som sammanlänkar stadsbussar, länstrafik, taxi och flygbussar, hållplatser utomhus, mindre ytor med inriktning på turism och resenärer, hotell inklusive restaurang, skybar och möjlighet till nattklubb, bostäder med inslag av lokaler, parkeringsgarage och attraktiva allmänna ytor.

- Båda förslag vi har sett idag är jätteintressanta. Vi tackar arkitekterna som gjort ett mycket bra arbete. Nu börjar vi processen med att noggrant gå igenom dessa, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

Förslagen är just förslag och mycket kan hända innan spaden sätts i marken.

- Förädlingen av busstorget måste bidra till utveckling av Östersunds stadskärna med mer liv och rörelse, Ett nytt modernt mer tillgängligt bibliotek i kombination med en konserthall och hotell kan säkert bidra till ökad aktivitet i centrum. Och vi behöver bygga fler bostäder också, säger Kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson (S).


För ytterligare information kontakta:
Bengt Gryckdal, Mark- och exploateringschef, Östersunds kommun, Tel. 070-382 14 76
Henrik Lundmark, Fastighetschef, Diös, Tel. 010-470 96 00
AnnSofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande, Tel. 070 598 32 35

Det finns möjlighet för media att ta del av högupplösta illustrationer för publicering av de båda förslagen. Kontakta Östersunds kommuns mediekommunikatör vid intresse, Tel. 070-204 88 28.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen