Publicerad 2017-07-24

Ingen kommunalt finansierad storbilds-TV i Fola Esch-matcherna

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde idag beslutades enhälligt i fyra punkter, långsiktigt och kortsiktigt, om det kommunala engagemanget kring ÖFK:s framgångar. I det pågående konkreta fallet med ÖFK:s nästa match mot laget Fola Esch från Luxemburg är beslutet att kommunen inte ska avsätta några kommunala medel för storbildsvisning.

Däremot beslutades att det i framtiden, i de fall arrangörsklubb och andra strategiska bedömare (externa som interna) är av den uppfattningen att publiktrycket på ett arrangemang är av den digniteteten att det dels innebär slutsåld arena dels innebär chans till folkfest, ska kommunen kunna vara en samarbetspartner. Som grundprincip ska kommunen inte vara evenemangsarrangör.

Vidare beslutades att det, i den pågående översynen av kommunens interna arbete med hur kommunen ska arbeta med stöd till olika arrangemang, ska erfarenheterna av ÖFKs allsvenska spel samt de internationella evenemang kopplade till detta tas med som en viktig del i kommande strategi och arbetssätt.

Samt att det, i de fall polisen gör en bedömning att ett arrangemang kan få konsekvenser utifrån ett säkerhetsperspektiv, måste kommunen kunna avsätta resurser för att möta polisen behov och dessutom kunna göra detta på relativ kort tid.

För ytterligare information kontakta:

AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), 070-598 32 35
Lars Liljedahl, t.f Kommundirektör, 063-14 42 73

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-07-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen